Në 16-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

18
Feb
2024
Shkruan: Akademik Abdulla Mehmeti

P ë r v j e t o r
Në 16-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Peshorja evropiane ndaj Kosovës dhe kombit shqiptar, refleks i Planit sekret “Naçertania” kundër shqiptarëve në Gadishullin Ilirik
MBI “ASOCIACIONIN E SERBËVE” NË KOSOVË DHE MALET SHQIPTARE NËN SERBINË E SOTME
Parodi politike
Siç merret vesh na burime ende të pakonfirmuara, diplomacia evropiane, seli të asociacionit të serbëve në Kosovë mund ta propozojë vendbanimin antik Arbanasi, njëri nga shumë vendbanimet e lashta nga janë dëbuar me dhunë shqiptarët autoktonë pas vitit 1878 dhe Malin e Shqiptarëve (Albanëve, sllavisht: Arbanaska planina), ndoshta sipas modelit të Malit Atos në Greqinë e sotme, për t’i dhënë kuptim të plotë dhe karakter të shenjtë fetar ortodoks serb këtij projekti, sa nuk janë shuar përgjithmonë idetë e planit sekret “Naçertania” (1843) dhe kreatorët e saj.
(17 shkurt 2024)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

————————————–

Abdulla Mehmeti
17 shkurt 2023 ·
P ë r v j e t o r
Në 15-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Peshorja evropiane ndaj Kosovës dhe kombit shqiptar, refleks i Planit sekret “Naçertania” kundër kombit shqiptar në Gadishullin Ilirik
MBI “ASOCIACIONIN E SERBËVE” NË KOSOVË DHE MALET SHQIPTARE NËN SERBINË E SOTME
Siç merret vesh na burime ende të pakonfirmuara, diplomacia evropiane, seli të asociacionit të serbëve në Kosovë mund ta propozojë vendbanimin antik Arbanasi, njëri nga shumë vendbanimet e lashta nga janë dëbuar me dhunë shqiptarët autoktonë pas vitit 1878 dhe Malin e Shqiptarëve (Albanëve, sllavisht: Arbanaska planina), ndoshta sipas modelit të Malit Atos në Greqinë e sotme, për t’i dhënë kuptim të plotë dhe karakter të shenjtë fetar ortodoks serb këtij projekti, sa nuk janë shuar përgjithmonë idetë e planit sekret “Naçertania” (1843) dhe kreatorët e saj.
(17 shkurt 2023

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 18/02/2024

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk