test

JETË PËRMES KËNGËS

JETË PËRMES KËNGËS -Vëllezërve Binjakë Ismaili- Familja patriotike Haradini e fisit Hasalukaj nga fshati Arzhancë i Plavë Gucisë, si pasojë e ushtrimit të genocidit malazes do të shpërngulej për të [...]
Read more

POLITIKAT SOCIALE DHE ROLI I TYRE

Politikat sociale kanë një rol të rëndësishëm në formimin e shoqërive dhe ndikimin e tyre në mirëqenien e qytetarëve. Këto politika ndërhyjnë në aspektet sociale të jetës, duke synuar përmirësimin [...]
Read more
© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk