DARDANI DHE RASI, DY KOMUNAT E KANTONIT BERNA TË ZVICRËS MBAJNË EMRA TË LASHTË NË GJUHËN SHQIPE

27
Apr
2023

Shkruan: Prof.Dr.Abdulla Mehmeti

Shpalime
Këto dy emra të vendbanimeve dhe rajoneve, aktualisht komuna në Kantonin e Bernës së Zvicrës, mund edhe të përbëjnë një rastësi, por vendndodhja e dy toponimeve afër njëri-tjetrit dhe ngjashmëria e stemës së Dardagnit me njërën nga stemat shqiptare të periudhës së Mesjetës e rritin kërshërinë e studiuesve të hulumtojnë nëpër arkivat e Zvicrës dhe shteteve të tjera evropiane, sigurisht do të gjejnë dëshmi për themeluesit e hershëm të këtyre vendbanimeve, që ne besojmë se kanë qenë familje të lashta shqiptare të shpërngulura në ato vise nga Dardania, përkatësisht nga Rasia (Rasha-Racha) mesjetare e Dardanisë.
Tradita e emërtimit të vendbanimeve të reja sipas emrave të qyteteve, rajoneve, dhe fiseve të lashta ilire-dardane është tepër e përhapur nëpër botë dhe e trajtuar gjerësisht nga studiues të ndryshëm.
(27 prill 2023)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 27/04/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk