DREJTËSIJA AMERIKANE DHE DISFATA E SERBISË NË SENATIN AMERIKAN

23
May
2023

– Seancë dëgjimore në senatin amerikan: Vlerësimi i politikës së SHBA-së ndaj Ballkanit Perëndimor
Kjo seancë dëgjimore ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për të trajtuar situatën dhe për të vlerësuar politikën e SHBA-së në Ballkanin Perëndimor.
Kryetari i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë, senatori Bob Menendez u dëshmua të jetë simboli i drejtësisë dhe madhështisë amerikane sot, si Presidenti Biden në ditët e Senatit, senatorët Bob Dole dhe John McCane, si dhe kongresmenët Tom Lantos dhe Ben Gilman. Demokracia dhe konstitucionalizmi amerikan me vlerat e tij të jashtëzakonshme në vendin e duhur, më i miri në të gjithë botën.
Serbia u trajtua për atë që është, një shtet kriminal autoritar, agresor i luftës dhe agresor në paqe, i orientuar fort drejt Rusisë dhe Kinës. Ndërsa Kosova është një vend demokratik në ndërtim, viktimë e luftës dhe viktimë në paqe, me orientim të qartë për BE dhe SHBA. Rusia është përfshirë shumë për të destabilizuar Ballkanin Perëndimor, kundër interesave strategjike amerikane dhe evropiane.
Komentet dhe pyetjet e Senatorit Menendez ishin të qarta, të drejta dhe shumë të vlefshme për zgjidhjen e problemit ballkanik dhe të ardhmes së tij në Evropë. Ne po shohim presionin të madh ndaj Kosovës dhe asnjë presion ose shumë pak ndaj Serbisë. Ne duhet të kërkojmë zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme, jo ndonjë zgjidhje të përkohshme që favorizon njërën palë. Njohja reciproke dhe përfshirja graduale në strukturat evropiane dhe sistemin e mbrojtjes së NATO-s.
Falenderime të veçanta për drejtuesit legjendar të Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, Joe DioGuardi dhe Shirley Cloyes DioGuardi, anëtarët e Bordit dhe të gjithë mbështetësit tjerë për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm për çështjen shqiptare në Uashington! Jam thellësisht i nderuar dhe jashtëzakonisht i lumtur që jam pjesë e këtyre përpjekjeve Nobel në interes të kombit tonë për më shumë se 32 vjet.
DIPLOMATIC AND POLITICAL BOMBARDMENT OF SERBIA IN THE AMERICAN SENATE
– US Senate Hearing: Assessing U.S. policy towards the Western Balkans
This hearing was extremely important to address the situation and assess US policy in the Western Balkans.
The Chairman of the Foreign Relations Committee, Senator Bob Menendez has proven to be the symbol of American justice and greatness today, like President Biden in his Senate days, Senators Bob Dole and John McCane, and Congressmen Tom Lantos and Ben Gilman. American democracy and constitutionalism with its outstanding values ​​in the right place, the best in all the world.
Serbia was portrait for what it is, an authoritarian criminal state, an aggressor in war and an aggressor in peace, strongly oriented towards Russia and China. While Kosova is a democratic country under development, a victim of war and a victim in peace, with a clear orientation towards the EU and the USA. Russia is heavily involved in destabilizing the Western Balkans, against American and European strategic interests.
Senator Menendez’s comments and questions were clear, fair and very valuable for solving the Balkan problem and its future in Europe. We are seeing most pressure on Kosova and no or very little pressure on Serbia. We must seek fair and lasting solutions, not some temporary solution that favors one side. Mutual recognition and gradual inclusion in European structures and the NATO defense system.
Special thanks to the legendary leaders of the Albanian-American Civic League, Joe DioGuardi and Shirley Cloyes DioGuardi, Board members and all other supporters for their outstanding contribution to the Albanian cause in Washington! I am deeply honored and extremely happy to be a part of these Nobel efforts in the interest of our nation for more than 32 years.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 23/05/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk