Fati i nje nëne është të presë …!

20
Sep
2023
Shkruan: Petrit Aliaj

Rastësisht më erdhi në profilin tim ky dedikim i mrekullueshëm për femrën,nënën e kujdo që dhuron dashuri,pret me durim shëmbullor,fal,hidhërohet,qan,gëzon,ndan mirësi e prodhon jetë e pafundmërisht virtute të tjera në universin human …
Fati i nje nëne është të presë …të presë fëmijët…
i pret 9 muaj në bark, i pret në pragun e çerdhes , kopshtit, shkollës …
Pret kur ti hedh hapat e parë në jetë …pret pranë dritares që ti të kthehesh nga puna, nga një udhëtim, nga një mbrëmje me shokët …pret me sytë nga telefoni që mbase nuk bie kurrë…
E nëna pret, pret me gëzim martesën tënde, pret të kesh fëmijë, të shtohet familja . . . vazhdon e pret.
🙏 Mos e lër nënën të presë , shko më shpesh tek ajo, duaje, përqafoje …atë që të ka dashur e të do më shumë se vetja!
Nëse të gjithë të duan, nëna të do më së shumti, nëse gjysma të duan, përsëri nëna të do më së shumti. . . nese vetëm një njeri në botë të do, të jesh i bindur që AJO është vetëm NËNA ♥️🤗🥰
Në shenjë dashurie e respekti për nënën, shpërndaje dhe ti në profilin tënd 🙏.
Casualmente, questa meravigliosa dedica è arrivata sul mio profilo per la donna, la madre di chiunque dia amore, aspetta con pazienza esemplare, perdona, si addolora, piange, gioisce, condivide gentilezza e produce vita e infinite altre virtù nell’universo umano …
Il destino di una madre è aspettare… aspettare i figli…
aspetta 9 mesi nel grembo materno, li aspetta sulla soglia dell’asilo, della scuola …
Aspetta quando fai i primi passi nella vita… aspetta vicino alla finestra che torni dal lavoro, da un viaggio, da una serata con gli amici… aspetta con gli occhi dal telefono che potrebbe non squillare mai. ..
La madre sta aspettando, aspetta con ansia il tuo matrimonio, aspetta di avere figli, di aggiungere una famiglia. . . continua ad aspettare.
🙏 Non lasciare che la mamma aspetti, vai più spesso da lei, amala, abbracciala… colei che ti ha amato e ti ama più di te stesso!
Se tutti ti amano, la mamma ti ama di più, se la metà di loro ti ama, di nuovo la mamma ti ama di più. . . se solo un uomo al mondo fosse convinto che LEI È SOLO UNA MADRE ♥
In segno di amore e rispetto per la madre, condividilo nel tuo profilo

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 20/09/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk