JA ÇKA THONË STUDIUESIT EMINENTË PËR MAQEDONASIT, GREKËT DHE SHQIPTARËT

07
May
2023

Shkruan: Prof.Dr.Abdulla Mehmeti
Nuk e themi vetëm ne, por e thonë edhe studiuesit e huaj, si edhe vetë studiuesit, arkeologët dhe historianët më të shquar grekë:
Anastasia N. Karakasidi “Fushat e grurit, kodrat e gjakut”
Studiuesja Dr. Anastasia N. Karakasidou*, në librin e saj ,,Pasazhe nga formimi i kombit në Maqedoninë greke 1870-1990 / Passages to Nationhood in Greek Macedonia 1870 -1990″, botuar në vitin 1997, mes tjarash thekson se, në debatet për Maqedoninë, emrin, historinë dhe të kaluarën e saj, asnjëherë nuk janë përfshirë trashëgimtarët legjitim, shqiptarët autoktonë, por uzurpatorët dhe pushtuesit e saj.
Në këtë libër dhe studime të tjera të saj, kjo autore është marrë shumë me identitetin maqedonas. Ajo i zhvlerëson kategorikisht pretendimet greke, dhe për më tepër ato sllave, për një trashëgimi maqedonase të lashtësisë dhe ua dedikon atë pa mëdyshje shqiptarëve, duke u shprehur se i gjithë konflikti që është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet edhe sot, është i privuar nga shtrati historik i lashtësisë, qofte duke iu referuar autorëve të lashtësisë, qoftë dhe autorëve bashkëkohorë, të cilët në të gjitha format e shprehura të çojnë në të vetmin përfundim se, raca e vetme që mund të pretendojë në mënyrë të përligjur trashëgiminë maqedonase dhe Lekën e Madh, janë vetëm shqiptarët, pasardhësit e asaj popullsie që mbizotëronte Gadishullin Ilirik përgjatë lashtësisë.
Në këtë libër, autorja shkruan edhe për besimet fetare dhe objektet e kultit, që sipas shumë të dhënave historike dhe dokumentare, dëshmohet që pjesa dërmuese e objekteve të kultit, kishave dhe manastireve në Maqedoni, jo vetëm që janë ndërtuar nga shqiptarët vendës, por shërbenin për shqiptarët e atyre viseve.
* Anastasia Karakasidi, u lind më 7 shtator 1956 në Selanik. Rrjedh nga një familje e ardhur nga Kapadokia e Anadollisë në Turqi (Karamanlisi). Është studiuese, historiane, arkeologe dhe antropologe, profesoreshë në Universitetin Kolumbia (Columbia University) në SHBA.
(Materiali është huazuar dhe përpunuar nga disa burime)

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 07/05/2023

© 2016 - 2023 | DIPLOMACIA.dk