KUR HISTORIA FLET PËRMES EMRAVE TË LASHTË

22
May
2023

Shkruan: Prof.Dr.Abdulla Mehmeti

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shpalime
Si mund ta shpjegojnë studiuesit e historisë, gjuhësisë etj., kur në gjithë këto vende, krahina, qytete, katunde, lumenj, madje edhe një popull i lashtë (dalmatët) dhe një gadishull i tërë, mbajnë emra me rrënjë të njëjta, dhe në ato vise të mos kenë jetuar banorë me përkatësi etnike dhe gjuhë të njëjtë, nga lashtësia e hershme deri në ardhjen (dyndjen) e popujve të tjerë pushtues, nga vise të tjera të largëta në këto hapësira?!
Nga rrënjët e fjalëve të shqipes së lashtë: DAL dhe ANË
1. Dalmatia-Dalmacia, Dalmatët, ilirë të lashtë;
2. Daliani (Dalyan), qytet i lashtë në Turqinë jugperëndimore të sotme;
3. Daliani, lumë në provincën Mugla, Turqia jugperëndimore;
4. Daliani, vendbanim historik në provincën e Çanakkalasë (Troja e lashtë), Turqia veriperëndimore e sotme;
5. Gadishulli i Anadallit (Azia e Vogël);
6. Antalia, qytet dhe krahinë në Turqinë jugore, etj.
(22 maj 2023)

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 22/05/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk