Lista e nënshkruesve për përkrahje të Vendimit për fillimin me punë të UT-së në vitin akademik 1994-1995

23
Dec
2023

DËSHMI:
Lista e nënshkruesve për përkrahje të Vendimit për fillimin me punë të UT-së në vitin akademik 1994-1995. Në këtë Listë, me nënshkrime të vetë nënshkruesve shihet se kush dhe në çfarë cilësie, në emër të kujt, e ka nënshkruar këtë akt.
SHËNIME:
1. Vendimi është nënshkruar vetëm nga Prof. dr. Fadil Sulejmani, në cilësinë e Kryesuesit të Kuvendit për themelimin e Universitetit me Mësim në Gjuhën Shqipe në Republikën e Maqedonisë.
2. Nënshkruesit tjerë, në emër të Këshillit të UT-së, të Partive politike, Kuvendeve komunale, asociacioneve jopolitike, organeve të pushtetit dhe si personalitete publike, janë nënshkruar në Listën për mbështetje të këtij Vendimi.
3. Në këtë listë është nënshkruar edhe Fadil Sulejmani në cilësinë e Kryetarit të Këshillit për themelim të Universitetit të Tetovës.
4. Një pjesë e nënshkruesve si anëtarë të Këshillit për themelim, nuk kanë qenë të zgjedhur nga Kuvendi për themelimin e Universitetit, por janë emëruar më vonë nga vetë Kryesuesi i Këshillit, Fadil Sulejmani, në mungesë të anëtarëve të tjerë të Këshillit.
5. Nënshkruesit në këtë listë, deri në numrin rendor 14 janë nënshkruar më 15 dhjetor, në shtëpinë e haxhi Bari Ganisë, ndërsa nga numri rendor 15 deri në fund të listës janë nënshkruar në zyrën e PPD-së, në mbrëmjen e datës 16 dhjetor 1994.
LISTA E NËNSHKRUESVE TË AKTIT PËR THEMELIM TË UNIVERSITETIT TË TETOVËS, MË 15 dhe 16 DHJETOR 1994.
1. Fadil Sulejmani, Kryetar i Këshillit të UT-së,
2. Agni Dika, Anëtar i Këshillit,
3. Murtezan Ismaili, Anëtar i Këshillit,
4. Nevzat Halili, Kryetar i PPD-Partia e Unitetit Popullor,
5. Iljaz Halimi, Kryetar i PDP-së,
6. Arbën Xhaferi, Kryetar i PPD-së,
7. Milaim Fejziu, Kryetar i FDMDLNJM,
8. Arben Rusi, Kryetar i SH.H. ,,HËNA E RE”, Tetovë,
9. Myqereme Rusi, Kryetare e LGSHM,
10. Zeqir Kadriu, deputet i PDP,
11. Xhevat Halili, anëtar i Këshillit Qendror të PDP,
12. Agim Shabani, anëtar i Këshillit Qendror të PPD,
13. Vahit Kamberi, anëtar i Kryesisë së PPD-PUP,
14. Qemal Halili, këshilltar dhe anëtar i Kryesisë i PPD-PUP,
15. Qemal Xhafa, Kryetar i K.K. Dibër,
16. Enver Zenku, Kryetar i K.K. Gostivar,
17. Hasan Jashari, Zëvendësministër për Arsim,
18. Nasir Selimi, Nënkryetar i K.K të Gostivarit,
19. Shaqir Aliti, Kryetar i K.K. Tetovë,
20. Agim Sherifi, Nënkryetar i KE të K.K. Tetovë,
21. Xhemil Idrizi, Kryetar i LDSH-PL,
22. Sami Ibrahimi, deputet i PPD,
23. Kasamedin Abdullai, asistent, anëtar i Këshillit,
24. Nxhbedin Beadini, anëtar i Këshillit,
25. Avdi Murtezani, Sekretar i K.K të Tetovës,
26. Qenan Sheji, Këshilli për themelim,
27. Hysen Reçi, Këshilli për themelim,
28. Hysni Hoxha, Këshilli për themelim,
29. Nafi Doko, Nënkryetar i Komunës së Strugës,
30. Petrit Pollozhani, Këshilli për themelim,
31. Liman Kurtishi, Nënkryetar i K.K të Tetovës,
32. Abdurahman Haliti, Kryetar i PPD,
33. Hisen Ramadani, deputet,
34. Xhevdet Hajredini,
35. Qenan Mazllami, Kryetar i PAD-Rruga Islame
36. Iljaz Sabriu, ministër
—————————————-
Lista përfundon me numrin rendor 36.
(Pjesë nga monografia në dorëshkrim ,,Universiteti i Tetovës, nga ideja deri në themelim”)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 23/12/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk