Pressemeddelelse om dannelsen af Bevægelsen Selvbestemmelse! Bevegelsen Selvbestemmelse!

27
Dec
2022

Xhemil Zeqiri -Kopenahgë
Dato: 2005-08-28

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Pressemelding

Etter initiativ fra prominenta (nyytnevnte?) medlemmer i Skandinavia, samt i kontinuerlig konsultering med Bevegelsen Selvbestemmelse! i Kosova, ble det avgjort å danne Selvbestemmelsessentre i byene København, Oslo, Malmö og
Stockholm etter kosovarisk eksempel/mønster.

De ovennevnte sentrene skal ha følgende målsettinger:
fremme Kosovas rett til selvbestemmelse, i overensstemmelse med FNs resolusjon 1514 fra 14. desember
samordne den ovennevnte virksomheten i de skandinaviske landene;
tilby den kosovarske diasporaen og Kosovas venner en mulighet for å kunne få kontakt med og bidra til Bevegelsen Selvbestemmelse!

motvirke propagandaen fra den serbiske revansjismen og dens nykoloni-diplomati samt fra deres allierte, mot Kosova og Bevegelsen Selvbestemmelse!, en propaganda som har herjet fritt på grunn av manglende holdninger av det kosovarske diplomati
samle finansiell støtte fra diasporaen og skandinaviske venner for Bevegelsen Selvbestemmelse! i Kosova.

Denne ovennevnte avgjørelsen tok vi, på grunn av den kritiske utviklingen innad i FN-protektoratet UNMIKs (United Nations Mission in Kosovo) i Kosova. Vi har fattat beslutet som ovan föranledda av den alarmerande utvecklingen inom FN-protektoratet UNMIK:s (United Nations Mission in Kosova). UNMIKs ettergivender mot Beograd har ført til at man i Kosova har døpt det om til “YUMIK”, en ironi som viser tydelig hvor fullstendig kompromittert protektoratet har blitt i befolkningens øyne.

I en offisiell rapport fra desember 2003 konstaterer OSSE at UNMIK har tolerert serbernes territorielle, institusjonelle og etniske ghettoisering i Kosova. Rapporten slår fast at ghettoiseringen inspireres og organiseres av Beograd for å oppnå en territoriell deling av Kosova. OSSE oppfordret UNMIK å følge FNs resolusjon 1244, som forbyr all maktutøvelse som ikke springer ut av
FN-protektoratet i Kosova. I stedet for å følge OSSEs oppfordring har YUMIK startet en såkalt “desentraliseringsprosess” som til og med formaliserer de jure/legitimerer de etniske delingene i Kosova. Prosessen fører Kosova fra 2000-talet og tilbake til forhistoriske sekler av innelinger i etniske stammer.

De sosioøkonomiske tallene etter drøyt ett halvt decennium av ukontrollert protektorat over Kosova sier også sitt. Verdensbanken slår fast i sin årlige rapport for 2004 at den offisielle arbeidsløsheten i Kosova overstiger 60 prosent, mens ytterligere 10 prosent ikke engang bryr seg lenger for å registrere seg som arbeidsledige. Arbeidsløsheten er således mer enn dobbelt så høy som i Irak og drøyt 30 prosent høyere enn i Etiopia, som har verdens høyeste registrerte tall.

Mer enn 1/3 av den kosovarske befolkningen lever i dag under et minimum eksistensnivå som Verdensbanken har satt til sentralafrikanske nivåer.

UNMIK utropte privatiseringen av næringslivet som en redningsplan som skulle frelse Kosovas økonomi.

Men privatiseringsprosessen har blitt så korrupt av lovbrudd begått av UNMIK og av dolda politiske dagsordener, at den har blitt en parodi på seg selv.

Verdensbanken konstaterer at Kosova er det eneste territoriet i Europa (med unntak av det russiskdominerte Trans-Dnjestr) som i tillegg til ikke å ha den minste økonomiske utvikling, også har opplevd en økonomisk nedgang under 2004!

De langsiktige følgene av UNMIKs vanstyre truer nå Kosovas framtid. Det svarte markedet florerer og fremmer en organisert kriminalitet som truer demokratiet. For første gang i sin moderne historie viser Kosova en negativ tendens i utdanningen, med færre studenter ved Prishtinas universitet under utdanningsåret 2004/2005 enn under 1998/1999 da lærere og elever ble jaget av Milosevics politi. Andelen barn som går i førskole har synket til 2.8 prosent, som er det laveste tallet på flere tiår; motsvarende tall i nabolandene Albania og F.Y.R.o,M,

(Den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia) er henholdsvis 30 og 22.8 prosent.

Den politiske og sosioøkonomiske fiaskoen satte i gang blodbadet i mars 2004 der 11 albanere og 9 serbere Ble drept. Et etnisk tilfelle der albanske barn ble jaget av serbiske ekstremister, ble forvandlet, (takket være deres politiske og sosioøkonomiske bakgrunn samt) gjennom UNMIKs politikk å prøve å kamuflere det serbiske lovbrudd, til en bølge av protester, som rettedes like mye mot serbiske separatister som mot UNMIK.

Den prestisjefylte mr-gruppen CDHRF konstaterte så tidlig som i mars 2004 at mesteparten av ofrene ikke døde i etniske sammenstøt men på grunn av overdreven bruk av vold av politiet og det militære, da soldater, utrustede og trente for krig ble satt foran steinkastende ungdommer. I kjølevannet av protestene brøt det korrupte protektoratet til og med den finske FN-sjefen Harri Holkeris offentlige løfte i april 2004 om å tilsette en uavhengig kommisjon for å utrede det utøvelsen av den overdrevne voldsutøvelsen fra politiet og det militære.

Helt siden Bevegelsen Selvbestemmelse! ble dannet har UNMIK vendt sitt repressive hjørne mot bevegelsens aktivister og bryter kontinuerlig deres mest elementære menneskerettigheter. For Bevegelsen Selvbestemmelse gjelder begrenset ytringsfrihet og helst ingen møte- og samlingsfrihet!

Som mangeårige aktivister og europeere som omfavner de universelle verdiene frihet, demokrati og menneskelige rettigheter kan vi ikke stilltiende se på mens det nykolonialistiske UNMIK korrumperer og tråkker på disse verdiene for å underlätta forretningene med den serbiske revansjismen.

Vi oppfordrer deg som befinner deg i diasporaen samt deg som er en venn av Kosova, gammal som ny, i hele Skandinavia, om å tilslutte deg til oss. Du kan hjelpe oss med pennen, med penger, eller delta personlig i våre aktiviteter. Vi skal handle hvor enn vi befinner oss, der vårt motto skal være “tenk globalt, handle lokalt”. En ting er sikkert: det er bedre å begå feil når man handler enn å ikke handle i det hele tatt!

Oslo, Stockholm, Malmö, København
For Bevegelsen Selvbestemmelse!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 27/12/2022

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk