Sa banorë ka Maqedonia Veriore ?!

31
Mar
2024
Shkruan: Akademik Abulla Mehmeti

Rilexim për reflektim
në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të radhës – 20024
Sa banorë ka Maqedonia Veriore
1.832.696 gjithsej banorë?
1.824.864 votues?
1.883.612 vetëm banorë me përkatësi etnike maqedonase?
Shpjegimi që duhet t’ua japin qytetarëve institucionet e pushtetit dhe sidomos faktori politik shqiptar, pozita dhe opozita:
Falsifikimi që demaskohet në tre hapa
ALO, A JANË KËTUPARI PUSHTETI DHE MEDIET NË MAQEDONINË VERIORE?!
Haj e merre vesh këtë logjikë!
Në Maqedoninë Veriore, sipas organeve të pushtetit, ka:
– 1.824.864 votues, qytetarë me të drejtë vote (mbi moshën 18 vjeçare), në zgjedhjet lokale të vitit 2021;
– 1.832.696 gjithsej banorë, sipas regjistrimit të vitit 2021;
– 1.883.612 banorë të deklaruar me përkatësi etnike maqedonase, sipas drejtuesve të partisë OBRM-PDUKM (VMRO-së (shih pamfletin).
Çfarë logjike bastarde është kjo?!
(29. 3. 2024)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 31/03/2024

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk