SA PËR FILLIM…

04
Sep
2023
Shkruan: Prof.Dr.Abdulla Mehmeti

Shpalime

Mbi të vërtetën e misionarëve ilirë (parthinë), iluministë, autorë të gjuhëve të shkruara dhe alfebeteve; dy të parët të njohur si armenë, ndërsa të dytët si sllavë (madje edhe si bullgarë, të parët e të cilëve nuk kanë qenë sllavë!).
Shën Mesrop Mastoc (Nethrap) dhe Sahak Parthevi*
(362 – 440 e.s.)
Shën Kirili (Konstandini) dhe Metodi
(826 – 869 e.s.)
Asnjëri prej këtyre nuk kanë qenë armenë apo sllavë, por me përkatësi ilire, misionarë të përhapjes së krishterimit në Perëndim (Evropë) dhe në Lindje (Orient).
Mjafton me këtë rast t’u shpjegojmë lexuesve se, emrat e tyre kanë qenë të koduar (emra kishtarë, jo emra personal pagëzimi), për shkak të përndjekjes dhe perspekutimeve ndaj përhapësve të krishterizmit nga regjimet e kohës.
Leximi mbrapshtë i këtyre emrave dëshmon qartë për përkatësinë etnike të tyre:
Nethrap – Parthen
Kirili – Ilirik
Për më tepër, kur njëri nga iluministët e njohur si armen, Sahak Parthevi e dëshmon qartë këtë të vërtetë përmes emrit të tij: Sahak (Isak) Parthevi (Partheni), që nuk ka nevojë të dekodohet, të lexohet mbrapshtë sikurse autori tjetër: Nethrapi (Shën Mesrop Mastoc), siç shkruhet emri i tij në disa gjuhëve të tjera.
Ky është komploti i madh ndaj racës pellazge-ilire, kundër lashtësisë dhe autoktonisë së shqiptarëve dhe të gjuhës shqipe, me alfabetet e saj të lashtë!
* * *
Shtojcë për sqarime fillestare:
Ja se çfarë kanë thënë studiuesit e derisotëm në lidhje me këto ngatërresa:
1.
“Burimet mesjetare armene pohojnë gjithashtu se Mashtoci shpiku alfabetin e shqipes gjeorgjiane dhe kaukaziane në të njëjtën kohë. Shumica e studiuesve e lidhin krijimin e shkrimit gjeorgjian me procesin e krishterimit të Iberisë*, një mbretëri e lashtë gjeorgjiane e Kartlit. Prandaj, alfabeti ka shumë të ngjarë të jetë krijuar gjatë konvertimit në krishterim të popullsisë së Iberisë nën Mbretin Miriani III (326 ose 337) dhe mbishkrimeve Bir el Qutt të vitit 430, në të njëjtën kohë me alfabetin armen.”
2.
“Mesrop Mashtots; Armenian: Մեսրոպ Մաշտոց Mesrop Maštoc’; Eastern Armenian: [mɛsˈɾop maʃˈtotsʰ]; Western Armenian: [mɛsˈɾob maʃˈtotsʰ]; 362 – February 17, 440 AD) was an early Medieval Armenian linguist, composer, theologian, statesman, and hymnologist in the Sasanian Empire. He is venerated as a saint in the Armenian Apostolic Church, the Armenian Catholic Church, the Eastern Orthodox and Roman Catholic churches. He is best known for inventing the Armenian alphabet c. 405 AD, which was a fundamental step in strengthening Armenian national identity. He is also considered to be the creator of the Caucasian Albanian and Georgian alphabets by a number of scholars.”
3.
“Medieval Armenian sources also claim that Mashtots invented the Georgian and Caucasian Albanian alphabets around the same time. Most scholars link the creation of the Georgian script to the process of Christianization of Iberia, a core Georgian kingdom of Kartli. The alphabet was therefore most probably created between the conversion of Iberia under King Mirian III (326 or 337) and the Bir el Qutt inscriptions of 430, contemporaneously with the Armenian alphabet.” (Referencat janë të njohura)
(4 shtator 2023)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 04/09/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk