SI U SHNDËRRUA EMRI I KRYEQYTETIT TË BULLGARISË SË LASHTË, NGA PARTHENI, MARCIANOPOLI DHE PERISTHLABI*

21
May
2023

Shkruan: Prof.Dr.Abdulla Mehmeti
Shpalime
-(PERISTH-ALBI)- NË PRESLLAV*, EDHE ATË, PRESLLAVI I MADH (VELIKI PRESLAV)?!
Sado që e kanë falsifikuar historinë, me dashje ose nga padituria, i kanë ndryshuar emrat e vendbanimeve dhe historinë e tyre, e vërteta shkencore duhet të thuhet, pavarësisht nëse kjo nuk u konvenon sot qarqeve të ndryshme politike dhe shkencore, në shtetet fqinje, në vendin tonë dhe në disa qendra evropiane.
Duke marrë parasysh se, studiuesit shqiptarë, të historisë, gjuhësisë etj., nuk e kanë përkrahjen e duhur, me këtë as edhe ndikimin për të marrë vendime, disa prej tyre nuk kanë as vullnet e dije të mjaftueshme të kërkojnë ndryshimin as të toponimeve të imponuara nga pushtuesit dhe sunduesit e huaj në vendin tonë. Për këtë arsye edhe çështjen e prejardhjes së emërvendeve (toponimeve me rrënjë nga gjuha shqipe) në territoret e shteteve fqinje mundohemi ta trajtojmë me shumë kujdes, që të mos keqkuptohet puna dhe angazhimi ynë si tendencioz dhe me ndonjë prapavijë të caktuar (larg qoftë).
Kësaj radhe kaq.
* Emri i qytetit Preslav, nga shumë autorë të Mesjetës shkruhet në formën: PERISTHLABI (PERISTH*-ALBI; Fjala “peristhi” (Περισθή) e greqishtes së lashtë (në një formë të përafërt edhe në persisht) nënkupton: i/e vjetër, i lashtë, i mëhershëm), që besojmë se e ka prejardhjen nga fjala “i/e mëparshëm”, “i/e partë, e të parëve” e shqipes së lashtë.
* Nën sundimin e Perandorisë Osmane, nga shek. XV, qytetit Presllav i është ndryshuar emri në Eski Istambul (Stambolli i Vjetër), sipas emrit të qytetit me këtë emër në Trojën e lashtë (shek. XII p.e.s.)

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 21/05/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk