ZAMBAKU SHQIPTAR (LILIUM ALBANICUM)

24
Dec
2023
Shkruan: Akademik Abdulla Mehmeti

Shpalime
Zambaku i njohur si “Zambaku Anzhuin” dhe si “Zambaku i Bosnjës”, janë variante të mëvonshme të Zambakut Shqiptar (Lilium Albanicum).
Dëshmi të lashtësinë e këtij simboli, të cilin edhe në ditët e sotme e përdorin në stemat dhe flamujt e tyre disa shtete, rajone dhe qytete, janë edhe shumë monedha nga periudha e Antikitetit, sikurse në monedhat etruske dhe jo vetëm.
Mbretëritë që e përdorën simbolin e Zambakut shqiptar (Ilir-alban) në stemat e tyre:
Kingdom of Sicily, Kingdom of Naples, Kingdom of Hungary, Kingdom of Poland, Kingdom of Croatia, Kingdom of Albania, Principality of Achaea
Mbretërit (dinastitë mbretërore) që e përdorën simbolin e Zambakut shqiptar në stemat e tyre:
• King of Albania
• King of Sicily
• King of Jerusalem
• King of Naples
• King of Hungary
• King of Croatia
• King of Dalmatia
• Emperor of Bulgaria[citation needed]
• King of Poland
• King of Galicia and Lodomeria
• King of Arles
• King of Thessalonica
• Prince of Achaea
• Prince of Salerno
• Prince of Taranto
• Duke of Calabria
• Duke of Apulia
• Duke of Durazzo
• Duke of Transylvania
• Duke of Slavonia
• Count of Anjou
• Count of Maine
• Count of Touraine
• Count of Provence

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Shënim:
Redaksia, diplomacia. dk nuk e merr përgjegjësinë për pikëpamjet e autorit në shkrimin e botuar!
Respekt!

Kategoria:

Botuar: 24/12/2023

© 2016 - 2024 | DIPLOMACIA.dk